O grozie wojny

W poniedziałek, 6 marca, uczniowie klas III A i III C, pod opieką p. Anny Dominik i A. Szumińskiej, udali się do Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku, by obejrzeć spektakl zatytułowany „Żyd na beczce”. Jego scenariusz powstał na motywach książki Hanny Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”.

Twórcy przedstawienia rozpoczęli opowiadaną przez siebie historię od nakreślenia okoliczności wybuchu powstania w warszawskim getcie. Następnie – tak jak w książce Hanny Krall – sceniczny Marek Edelman, w rolę którego wcielił się p. Marek Tercz, zaprezentował obraz wojennego piekła z perspektywy uczestnika tamtych wydarzeń. Swoją opowieść zakończył przesłaniem, by nikt nigdy nie pozwolił odebrać sobie godności. A jeśli ktoś widzi, że jest deptana godność innego człowieka, jego obowiązkiem jest zareagować, wyrazić sprzeciw.

A. Szumińska

 

Skip to content