Rekolekcje wielkopostne Duszpasterstwa Nauczycieli Diecezji Włocławskiej

Czas Wielkiego Postu, co roku głównie podczas rekolekcji, daje możliwość głębszej refleksji nad własnym życiem w kontekście ofiary, jaką Chrystus złożył za każdego człowieka. Nauczyciele Włocławka i okolic mieli taką okazję podczas rekolekcji wielkopostnych zorganizowanych przez diecezjalnego duszpasterza nauczycieli ks. dr. Andrzeja Tomalaka w dniach 24 – 26 marca 2017 r. Do poprowadzenia nauczycieli drogą rekolekcyjnych rozważań zaprosił on znanego biblistę, wykładowcę Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu oraz WSD we Włocławku – ks. prof. Zdzisława Pawłowskiego. Kaplica Długosza jako miejsce spotkania zgromadziła wiele osób związanych ze środowiskiem pedagogów. Naprawdę warto było przyjść, aby posłuchać Słowa Bożego podawanego i interpretowanego z ogromną erudycją, starannością przekazu i wskazaniem na aktualność i głębię odnoszących się do ludzkiej kondycji treści zawartych w Piśmie Świętym.  Biblijne opowieści z Pierwszej Księgi Samuela – historie Anny, Samuela oraz Dawida – posłużyły czcigodnemu  kaznodziei do rozważenia problematyki grzechu, pokuty i nawrócenia. Bardzo ciekawe konferencje Księdza Profesora, możliwość skorzystania z sakramentu pokuty, adoracja, doświadczenie Eucharystii oraz niedzielne spotkanie uczestników na agapie uczyniły nauczycielskie rekolekcje czasem wyjątkowym, tak bardzo potrzebnym, aby swoje powołanie przeżywać w bliskości z Bogiem i drugim człowiekiem.

Bardzo dziękujemy ks. prof. Zdzisławowi Pawłowskiemu za przyjęcie zaproszenia do naszego grona, a ks. dr. Andrzejowi Tomalakowi za troskę o formację duchową nauczycieli diecezji włocławskiej.

Lidia Wiśniewska (w imieniu uczestników rekolekcji) 

Skip to content