Licealiści ZSK w Programie Badawczym „Młodzi włocławianie dla Nauki – Nauka dla Środowiska”

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” w partnerstwie z Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku realizuje projekt pn. Program Badawczy MŁODZI WŁOCŁAWIANIE DLA NAUKI – NAUKA DLA WŁOCŁAWKA. Z naszego liceum udział w tym projekcie bierze sześciu uczniów: Dominik GoleniewskiJakub Waśkiewicz – obaj z klasy IA, Rafał Brzeziński z klasy IC i Maciej Chlebny, Damian Goleniewski oraz Tymoteusz Uzarczyk – uczniowie klasy IIA. Szkolnym koordynatorem projektu jest wych. klasy IA – p. Angelika Szumińska.

Program badawczy adresowany jest do uczniów ze wszystkich włocławskich szkół ponadgimnazjalnych. Ma on przekonać młode pokolenie włocławian, że nauki matematyczno-przyrodnicze mogą fascynować, inspirować do rozwoju oraz – mając zastosowanie praktyczne – mogą generować pozytywne zmiany w otaczającej rzeczywistości. Program badawczy ma pokazać, że chemię, matematykę i fizykę można i należy zgłębiać poprzez konkretne przykłady, studium przypadku czy realizację projektów mających swoje odniesienia do ochrony środowiska.

Trwa II etap projektu badawczego, obejmujący warsztaty z chemii, fizyki i matematyki. Rozpoczęły się również warsztaty psychologiczne dla zespołów badawczych m.in. z zakresu budowania zespołu, motywacji i umiejętności interpersonalnych. Finał projektu to praca zespołów badawczych nad konkretnym projektem badawczym mającym praktyczne zastosowanie w ochronie środowiska.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest w ramach konkursu grantowego Fundacji ANWIL dla Włocławka pn. Uczę się z ANWIL. Program Badawczy wspierają: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” sp. z o.o. we Włocławku oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku.

Projekt trwa od grudnia 2016 roku do 31 maja 2017 roku. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem przyjął Prezydent Miasta Włocławek Marek Wojtkowski oraz Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik.

Na podst. Materiałów Fundacji na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” – A.Sz.

Skip to content