Narodowy Dzień Życia i Dzień Świętości Życia w gimnazjum i liceum

​W piątek 31 marca w ZSK obchodziliśmy Narodowy Dzień Życia i Dzień Świętości Życia, przypadające na 24 i 25 marca. Aby przybliżyć tematykę tych dwóch dni, wychowawcy wyświetlili na zajęciach prezentacje przygotowane przez uczniów klasy 2e gimnazjum – Gabrielę Galińską, Magdalenę Maszkiewicz, Agatę Pinter, Martynę Stasiak, Elizę Stawicką oraz klsy 3c gimnazjum – Katarzynę Alabrudzińską, Angelikę Zwolińską, Oskara Stroisz, pod opieką pani Agaty Jankowskiej – Pakulskiej i pani Małgorzaty Jaskólskiej.

Narodowy Dzień Życia, podobnie jak obchodzony przez Kościół Dzień Świętości Życia, mają na celu promowanie wartości rodziny, kształtowanie postawy odpowiedzialności za nią i wzmocnienie relacji rodzinnych. Jak powiedział prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia – Paweł Wosicki, jest to okazja do refleksji nad wartością życia ludzkiego i obowiązkami społeczeństwa wobec życia słabego, zagrożonego. Ma służyć pokazaniu wartości życia ludzkiego każdego człowieka – nie tylko zdrowego, zamożnego, ale też chorego, małego, poczętego, też tego, który kończy życie. Bo każde życie jest bezcenne.

Agata Jankowska – Pakulska
Małgorzata Jaskólska

Skip to content