Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II

W dniu 31.03.2017 r. odbył się w naszej szkole Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II, organizowany przez Zespół Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych „Olimpus”. Wzięło w nim udział 9 uczniów szkoły podstawowej oraz 41 uczniów naszego gimnazjum. Uczestnicy konkursu, zgodnie ze swoją kategorią wiekową, rozwiązywali testy złożone z 30 pytań. Ich tematyka dotyczyła życiorysu, działalności apostolskiej i twórczości naszego Wielkiego Rodaka, Jana Pawła II. Wyniki konkursu będą znane po 20 maja.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w tym popularnonaukowym konkursie, którego celem jest rozpowszechnienie wiedzy o Papieżu Polaku, którego pontyfikat był tak wielkim darem dla Kościoła, Polski i świata.

ks. Łukasz Sztylka

Skip to content