Nabożeństwo drogi krzyżowej na szkolnym dziedzińcu

Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje” (Łk 9, 23)

W czwartek 6.04.2017 r. o godz. 20.00 odbyło się Nabożeństwo drogi krzyżowej na szkolnym dziedzińcu. Od kilku lat naszą tradycją były nabożeństwa korytarzami szkoły. W roku bieżącym, ciesząc się pięknym dziedzińcem i sprzyjającą pogodą, postanowiliśmy zainicjować taką formę naszego modlitewnego spotkania.

Nabożeństwo zostało przygotowane przez wychowanków internatu. Przewodniczył ks. Marcin Lewandowski – opiekun duchowy internackiej społeczności. Do wspólnej modlitwy z wychowankami włączyli się: ks. Łukasz Sztylka, wicedyrektor pani Urszula Brykalska, kierownik internatu pani Aneta Wąsik, wychowawcy internatu oraz pani Zofia Kędzierska. Rozpoczęcie nastąpiło w kaplicy szkolnej, następnie udaliśmy się na zewnętrz, by podążając za krzyżem w rozmodleniu i rozśpiewaniu, rozważać kolejne stacje.

Po błogosławieństwie kończącym nasze modlitewne spotkanie, ks. Marcin wspomniał o naszym ukochanym rodaku, św. Janie Pawle II, którego 12. rocznicę śmierci niedawno obchodziliśmy i wspólnie odśpiewaliśmy Jego ulubioną pieśń – “Barkę”.

Wyciszeni, w modlitewnym nastroju i umocnieni łaską Ducha Świętego, rozeszliśmy się każdy do swoich obowiązków, do swojej codzienności, zatrzymując w sercu to, czego doświadczyliśmy w czasie tego modlitewnego spotkania, by starać się naśladować naszego Pana Jezusa Chrystusa w dźwiganiu krzyża, który z miłości do nas wziął na swoje ramiona, po to, by przez swoją mękę i śmierć nas wybawić od grzechu i dać nam życie wieczne…

Agnieszka Lasota – Staszak
wychowawca internatu

Skip to content