Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna

Dla trzecioklasistów gimnazjum rozpoczął się gorący czas egzaminów sprawdzających wiedzę i umiejętności, jakie uczniowie zdobyli przez trzy lata solidnej nauki w murach naszej szkoły. W środę 16 kwietnia  uczniowie rozwiązywali testy z części humanistycznej. O godz. 9.00 rozpoczął się 60-minutowy egzamin z zakresu historii i wos-u, który tradycyjnie obejmował zadania zamknięte, wymagające jednak w dużym stopniu umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstu źródłowego.  Od 11.00 przez półtorej godziny gimnazjaliści zmagali się z testem polonistycznym, na którym wymagana jest umiejętność czytania ze zrozumieniem, odczytywania dosłownego i przenośnego znaczenia, a także interpretacji różnego typu tekstów: od popularnonaukowych po poetyckie. Jak zawsze pojawiła się odrobina gramatyki i frazeologii, no i wypracowanie – tym razem, po kilku latach nieobecności – rozprawka na temat: “Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że marzenia mają sprawczą moc?”. Dla tych, którzy czekali na rozprawkę, z pewnością ta myśl mogłaby stanowić argument, jednak w pracy należało odwołać się do dwóch przykładów z literatury. Nastroje wśród zdających po egzaminach z części humanistycznej były różne, przeważał jednak optymizm i wiara w to, że wyniki okażą się zadowalające. To ważne dla gimnazjalistów, gdyż jak wiadomo punkty z egzaminu w dużym stopniu decydują o dostaniu się do wymarzonej szkoły średniej.

L.W.

Skip to content