25. rocznica święceń biskupich Księdza Biskupa Bronisława Dembowskiego

20 kwietnia 2017 r. przypada dwudziesta piąta rocznica święceń biskupich JE Księdza Biskupa Bronisława Dembowskiego, poprzedniego ordynariusza diecezji włocławskiej. Z tej okazji w katedrze była sprawowana dziękczynna Eucharystia, której przewodniczył Jubilat. Obok licznie zgromadzonego duchowieństwa uczestniczyli w niej ks. dyrektor Jacek Kędzierski, p. wicedyrektor Katarzyna Zarzecka, a także przedstawiciele nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza, wyrażając w ten sposób swoją wdzięczność za działania Księdza Biskupa Seniora na rzecz reaktywacji naszej szkoły.

Na początku Mszy św. słowo wstępne wygłosił ks. bp Wiesław Alojzy Mering. Przywołując słowa pieśni wielkanocnej: „Wesoły nam dzień dziś nastał”, wyraził radość z możliwości uczestniczenia w tak pięknej uroczystości, po czym podziękował Jubilatowi za wieloletnią oddaną pracę na rzecz diecezji i złożył życzenia wielu Bożych łask, a włocławskiemu Kościołowi życzył, aby Pan Bóg zachował dla niego Biskupa Seniora na jak najdłuższe lata.

Następnie został odczytany list nadesłany na tę okazję przez Ojca Świętego Franciszka. Papież podziękował Jubilatowi „za gorliwą posługę pasterską, zwłaszcza żarliwość w głoszeniu Ewangelii, wspieraną po ojcowsku wspólną z kapłanami służbą oraz popieranie dialogu ekumenicznego”. Podziękowania i życzenia w nadesłanym liście wyraził także m.in. ks. abp Józef Michalik.

Homilię wygłosił główny konsekrator bp. Bronisława Dembowskiego – ks. abp Henryk Muszyński. Punktem wyjścia do swoich rozważań uczynił słowa dzisiejszego psalmu: „Jakże przedziwne jest imię Twoje, Panie”. Możliwość uczestniczenia w jubileuszu określił jako wielki dar. Zwrócił uwagę, że wielkości wydarzeniu dodaje fakt spotkania się „ w samym środku Tajemnicy Paschalnej”, kiedy to szczególnie rozważane jest obdarowanie ludzi przez Chrystusa Zmartwychwstałego darem wspólnoty. Można poczuć się niczym uczniowie w Emaus, spotykający się z Jezusem na łamaniu chleba. Idąc ich śladem, warto zastanowić się nad istotą kapłaństwa, które w święceniach biskupich znajduje swoje dopełnienie.

Abp Muszyński przypomniał biskupie motto Jubilata: „Caritas et veritas”. Podkreślił, że wartości te są nierozerwalne. Bez prawdy miłość nie jest pełna.

Na zakończenie homilii kaznodzieja życzył Jubilatowi wiele radości, którą określił jako „radość żniwiarza, który patrzy na owoce zrodzone z Bożej miłości”, nieustannego wzrastania w wierze i nadziei, a także mocy i mądrości Ducha Świętego.

Po Eucharystii zostały również złożone życzenia i podziękowania od całej społeczności Zespołu Szkół Katolickich. Uczniowie wręczyli Księdzu Biskupowi Bronisławowi kwiaty i własnoręcznie wykonaną kartkę z życzeniami.

A. Szumińska

Skip to content