Egzamin gimnazjalny – część matematyczno-przyrodnicza

Czwartek 20 kwietnia to kolejny dzień egzaminacyjnych zmagań dla trzecioklasistów gimnazjum. W części matematyczno-przyrodniczej o 9.00 uczniowie zdawali 60-minutowy test obejmujący wiedzę z biologii, geografii, fizyki i chemii, a po przerwie o godz. 11.00 oddali się tylko rozwiązywaniu zadań matematycznych. Tak jak pierwszego dnia, prawie stu uczniów naszego Długosza (nie licząc laureatów konkursów przedmiotowych) pisało w sali gimnastycznej i ok. 20 osób z wydłużonym czasem pracy (głównie dyslektyków) w bibliotece. W opinii wielu zdających część przyrodnicza była trudniejsza niż matematyka, którą niektórzy oceniali nawet jako prostą. Życzymy, aby egzaminacyjny trud przełożył się na jak najwyższe wyniki.

L. W.

Skip to content