Kwietniowy wykład Ligi Starożytniczej na UKM w Toruniu

W sobotę, 22 kwietnia, ponad trzydziestoosobowa grupa młodzieży gimnazjum i liceum Długosza, tak jak w poprzednich miesiącach, udała się do Torunia, aby wziąć udział w szóstym już w tym roku szkolnym spotkaniu Ligi Starożytniczej.  “Mój przyjaciel Maro czy mój przyjaciel Homer? Pan Tadeusz i antyk” – taki temat nosił wykład, który w auli UKM wygłosiła mgr Dorota Sutkowska z UW. Prelegentka w niezwykle ciekawy sposób udowodniła, że Adam Mickiewicz, tworząc swój wielki poemat, świadomie nawiązywał do tradycji starożytnych eposów Homera i Wergiliusza. Aż nie do wiary, że w naszej narodowej epopei można wskazać tak wiele podobieństw do dzieł Homera, zarówno w kompozycji, konstruowaniu postaci, jaki i w tworzeniu opisów oraz oczywiście w zachowaniu cech gatunkowych starożytnego poematu epickiego. Na zakończenie spotkania, po wykładzie, uczestnicy jak zawsze rozwiązywali test sprawdzający wiedzę z zadanej lektury oraz z treści prezentowanych podczas prelekcji.
Opiekę nad uczniami podczas sobotniej wyprawy sprawowały panie Małgorzata Jaskólska i Lidia Wiśniewska.

L.W.

Skip to content