Egzamin maturalny z języka polskiego

Dziś rozpoczęły się egzaminy maturalne, które potrwają aż do 24 maja. Pierwszy dzień skupia się na języku polskim.

O godzinie 9.00 wszyscy zdający przystąpili do rozwiązywania zadań na poziomie podstawowym. Musieli zmierzyć się z testem sprawdzającym umiejętność czytania ze zrozumieniem, a także napisać wypracowanie. W tym roku mogli wybrać miedzy rozprawką na temat:”Praca – pasja czy obowiązek?” a interpretacją utworu Kazimierza Wierzyńskiego “Słyszę czas”.

O godzinie 14.00 ci, którzy zadeklarowali zdawanie egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, przystąpili do pisania wypracowania. Tutaj mieli do wyboru:  zredagowanie wypowiedzi argumentacyjnej jako punkt wyjścia traktując tekst Wolfganga Kaysera, zatytułowany “Groteska” albo dokonanie interpretacji porównawczej utworów poetyckich Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Zbigniewa Herberta.

Na pewno nasi abiturienci wykazali się w odpowiednim stopniu zdobytą wiedzą i umiejętnościami. Od jutra przed nimi kolejne zmagania z zadaniami maturalnymi.

A. Sz.

Skip to content