Medyczna Środa

10 maja 2017 roku młodzież gimnazjalna oraz licealna wraz z opiekunami: p. Martą Pankiewicz oraz p. Konradem Trokowskim już po raz kolejny uczestniczyła w jednym z wykładów XXI edycji cyklu ogólnodostępnych wykładów popularnonaukowych pt. „Medyczna Środa”, zorganizowanej przez Collegium Medicum w Bydgoszczy, której celem jest poszerzanie medycznych horyzontów. Wysłuchaliśmy wykładu  dr. hab. n. med. Marka Foksińskiego pt. „Nowotwory – niepokorne komórki w organizmie”.

Rozwój przemysłu, degradacja środowiska oraz specyficzny tryb życia mieszkańców wielkich aglomeracji doprowadził do pojawienia się nowego zjawiska, jakim są choroby cywilizacyjne. Spośród nich bardzo ważne miejsce zajmują choroby nowotworowe. Dodatkowym czynnikiem, który przyczynił się do nasilenia tego problemu, jest zwiększona średnia długość życia człowieka oraz lepsza wczesna diagnostyka, która uświadamia, jak wielu ludzi jest dotkniętych tym schorzeniem. Choroby nowotworowe stanowią grupę schorzeń, w których komórki dzielą się w sposób niekontrolowany przez organizm, a nowo powstałe komórki nowotworowe nie różnicują się w typowe komórki tkanki. Po tym wykładzie potrafimy odpowiedzieć na pytania: Czym są nowotwory? Jak powstają nowotwory? Co wspólnego maja nowotwory z komórkami macierzystymi? Co jest przyczyną powstawania nowotworów? Co jest konieczne, aby zdrowa komórka zmieniła się w komórkę nowotworową? Jakie są cechy komórek nowotworowych? Czym się różni nowotwór od raka? Jakie są typy nowotworów?

Marta Pankiewicz
Agata Jankowska – Pakulska

Skip to content