„Oto jest dzień, który dał nam Pan…….”

20 maja 2017 roku uczniowie klasy 3a i 3b Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza po raz pierwszy przyjęli Ciało Chrystusa w bazylice katedralnej we Włocławku.

Uroczystość rozpoczęło błogosławieństwo, którego przed wejściem do bazyliki udzielili swym dzieciom rodzice.

Mszę świętą sprawował  ks. Proboszcz Michał Krygier, który wygłosił piękną homilię  do dzieci i licznie zgromadzonych w katedrze. Obecny był również  ks. Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich, który uczestniczył w koncelebrze.

Na szczególną uwagę zasługuje wyjątkowe  przygotowanie dzieci do uroczystości, które w pięknych jednolitych  białych albach chwaliły Pana w pieśniach przygotowanych na tą wyjątkową chwilę.

Wszystkich zgromadzonych ujął radosny śpiew dzieci, którym towarzyszył chór dziecięco-młodzieżowy Nam-Deus  z parafii pw. św. Wojciecha w Zbrachlinie pod batutą Pana Tomasza Centkowskiego i opieką  Pani Agnieszki Lasoty-Staszak.

Cała uroczystość przebiegła w atmosferze radości, ale i wzruszeń. Słowa,wypowiedziane w formie modlitwy prośby do Jezusa przez ucznia klasy 3a Adama Lewandowskiego  tuż przed przyjęciem  ciała Chrystusa do swego  serca, wzruszyły wszystkich obecnych na Mszy świętej.

Na koniec Mszy świętej w wyjątkowy i przejmujący sposób dzieci dziękowały wraz z rodzicami, którzy w swoim przemówieniu przytoczyli słowa św. Jana Pawła II:

…„Kto przyjmuje z wiarą Ciało Chrystusa,
jednoczy się z Nim, a w Nim
z Bogiem Ojcem w miłości Ducha Świętego.
Bóg w człowieku, człowiek w Bogu.
To właśnie staje się autentycznym fundamentem
Komunii w Kościele.”…

„Bóg w człowieku, człowiek w Bogu”-…od dziś teraz i zawsze…

Ksiądz Dyrektor Jacek Kędzierski na koniec Mszy świętej skierował słowa  do wszystkich zgromadzonych.   Zwrócił uwagę w jak przejmujący sposób dzieci podczas liturgii prosiły Jezusa o przyjście do serca. Poprosił też,aby zawsze potrafiły i nigdy  nie zapomniały równie gorliwie  się do Niego modlić.

Obecnie trwa biały tydzień. Bądźmy i my sercem z naszymi dziećmi z klasy 3a, 3b, by przez całe życie pozostały w łączności z Jezusem i nie traciły wiary, a ich życie było ciągłym jej pomnażaniem.

Gabriela Goszcz-  wychowawca klasy 3a SP

Zdjęcia wykonał ks. Szymon Lewandowski.

 

Skip to content