Wycieczka do Nadleśnictwa we Włocławku.

18 maja grupa „Motylki” i „Biedronki” odbyły wycieczkę do Nadleśnictwa we Włocławku.

W ramach „Dni otwartych Nadleśnictwa”, dzieci zwiedziły Ośrodek Edukcji Ekologicznej mieszczący się przy nadleśnictwie, gdzie odbyła się prelekcja prowadzona przez leśniczego dotyczącą fauny i flory leśnej. Przed ośodkiem znajdowały się również stoiska, w których dzieci czynnie uczestniczyły.

Uwieńczeniem  wycieczki  było  wspólne  ognisko i degustacja kiełbasek.

Bezpośredni kontakt  z  przyrodą uwrażliwił dzieci na świat roślinny i zwierzęcy.

Justyna Paczkowska