Bp Roman Andrzejewski patronem Szkoły Podstawowej w Morzyczynie

Dnia 23 maja 2017 r. w Morzyczynie, gmina Wierzbinek odbyła się uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej. Od tej pory uczniom i pracownikom tej szkoły patronować będzie jej wielki absolwent- ksiądz biskup Roman Andrzejewski. Święto w SP w Morzyczynie rozpoczęło się Mszą Świętą pod przewodnictwem bpa Wiesława Alojzego Meringa, który poświęcił sztandar szkoły ufundowany przez p. Pawła Szczepankiewicza- Wójta Gminy Wierzbinek i jednocześnie autora biografii bpa Romana Andrzejewskiego.

Druga część uroczystości odbywała się na szkolnym boisku i wzięli w niej udział: Ksiądz Biskup Ordynariusz, licznie zgromadzeni księża oraz władze województwa wielkopolskiego, władze samorządowe i oświatowe, rodzina bpa Romana, absolwenci szkoły oraz pozostali goście. Naszą szkołę reprezentował Sztandar Szkoły, a w jego Poczcie:  Bartłomiej Łukaszewski I A, Zuzanna Konieczna II c, Justyna Rosół II c, Magdalena Hoffmann II c, Damian Filipski II c oraz opiekunowie p. Sławomira Lewandowska i p. Dariusz Goldewicz. Wypowiedziano wiele ciepłych słów pod adresem gospodarzy uroczystości. Ksiądz biskup Wiesław Mering podkreślał zasługi bpa Romana na niwie edukacji, a jako przykład podał reaktywację naszej szkoły. Gratulacje i życzenia od społeczności ZSK im. ks. Jana Długosza przekazała wicedyrektor Sławomira Lewandowska.

Miłym akcentem było spotkanie p. Renaty Andrzejewskiej, która kiedyś była w Długoszu polonistką, a obecnie pracuje w bibliotece szkoły w Morzyczynie. Pani Renata jest blisko spokrewniona z Patronem swojej obecnej szkoły.

S.L.

Skip to content