„Młody człowiek, szczęśliwy człowiek”

W Publicznej  Szkole Podstawowej im. ks. Jana Długosza we Włocławku odbyły się pierwsze zajęcia profilaktyczne  z cyklu: „Młody człowiek, szczęśliwy człowiek”.  Realizatorem zajęć jest Stowarzyszenie na Rzecz Readaptacji i Aktywizacji Społecznej Nowa Droga” we Włocławku, a  prowadzącą zajęcia warsztatowe dla klas 4b i klasy 5 jest pani Grażyna Cudna.  Przedsięwzięcie organizuje Urząd Miasta Włocławek, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego.

Warsztaty mają uświadomić odbiorcom, że nikt nie jest w stanie stać się człowiekiem szczęśliwym w sposób spontaniczny i bez wysiłku. Szczęście uzyskać mogą wyłącznie ci, którzy wiedzą, na czym ono polega oraz jaka droga do niego prowadzi. Człowiek szczęśliwy wyróżnia się nie tylko radością i siłą, ale też mądrością. 

Koordynatorem szkolnym jest pani Bożena Sobierajska. Cykl zajęć warsztatowych wpisuje się w realizację Szkolnego Programu Profilaktyki.

Bożena Sobierajska – pedagog szkolny

Skip to content