Artystyczny sukces!

Dnia 30 maja br. Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku zorganizowała  Konkurs na Formę Przestrzenną pn. „Instalacje ” temat: ZIARNO.

Do konkursu zgłosiło się sześć szkół. Instalacje uczestników oceniało Jury w składzie:

  • Artysta plastyk Janusz Bisaga – przewodniczący jury
  • Artysta plastyk Jerzy Jabczyński– członek jury
  • Artysta plastyk Krzysztof Walczewski – członek jury

Przyznano nagrody dla szkół oraz nagrody dla uczniów uczestniczących w konkursie.

Z wielką radością informujemy, że  I  NAGRODĘ otrzymał Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza  we  Włocławku –  reprezentacja  pod  kierunkiem pani Bożeny Sobierajskiej w składzie:

  • Maja Ostrowska
  • Alicja Gralak
  • Aleksandra Arkuszewska.

Inspiracją do stworzenia formy przestrzennej była „Przypowieść o siewcy”.

Siewca – Bóg rozsiewa słowo Boże w sercach ludu. Część padła na drogę, część na grunt skalisty, część między ciernie, część na ziemię żyzną. Pierwszą część rozdziobały ptaki, druga wydała szybko plon, ale spaliła się na słońcu, bo nie miała korzeni, trzecia nie wydała owoców. Jedynie czwarta część wydała wielokrotny plon.

Formę przestrzenną  zilustrowano w sposób następujący – zainstalowano  chmurę (niebo),  do której wpływała rzeka życia. Na jej początku znajdowały się trzy łodzie, w których Siewca zasiał ziarno, pierwsza łódź nie wypłynęła  – rozrzucone ziarno zjadły gołębie, druga rozbiła się o skały, trzecia zaplątała się w zarośla, tylko czwarta łódź dowiozła człowieka dążącego ku niebiosom.

Gratuluję artystycznego sukcesu: Mai, Aleksandrze i Alicji !!!

Bożena Sobierajska

Skip to content