Święcenia diakonatu – kleryk Piotr Wolny

„Jako dobrzy szafarze różnorakiej Łaski Bożej służcie sobie nawzajem tym darem, jaki kto otrzymał” (1P 4,10)

Dnia 28.05.2017 p. Andrzej Gołębieski z dziećmi z kółka szachowego na zaproszenie kleryka Piotra Wolny uczestniczył w święceniach diakonatu, które otrzymał kleryk Piotr z rąk ks. bpa Wiesława Alojzego Meringa w bazylice katedralnej we Włocławku.

Skip to content