Katedra włocławska na lekcji języka polskiego

Tak jak ongiś katedry wyrastały ponad miasta i orientowały wędrowców – górując nad okolicą, tak dziś górują nad historią

                                             (J. St. Pasierb, Katedra.symbol Europy)

 

 

W dniu 14 czerwca br. klasa 4b wzięła udział w nietypowej lekcji języka polskiego. Dzięki uprzejmości ks. proboszcza Michała Krygiera mogliśmy w tym ważnym dla Włocławka Dniu – Patrona Diecezji bpa Michała Kozala – odmówić modlitwę i zwiedzić tę niezwykłą świątynię, która zawsze będzie budzić w nas respekt.

Już od pierwszych minut, po przywitaniu Najświętszego Sakramentu, pan Rafał Zamerski zabrał uczniów w niezwykłą podróż w czasie, zapoznając nas z ciekawą historią tego miejsca. Mogliśmy podziwiać piękno nie tylko bocznych kaplic, ale weszliśmy też do katakumb katedralnych oraz oddaliśmy cześć relikwiom św. Jana Pawła II.

Uczniowie słuchali uważnie, sporządzali notatki, czasem dopytywali o bliższe szczegóły … z zachwytem podziwiali pracę minionych pokoleń.

Po zakończeniu zwiedzania i powrocie do klasy, przeprowadziliśmy mini konkurs z wiedzy o katedrze – uczniowie zadawali sobie wzajemnie pytania (np. dlaczego krzyż w prezbiterium nosi nazwę “tumski”?, z którego roku pochodzi najstarsza figura w katedrze? Ile lat trwała budowa katedry, data konsekracji katedry) i cieszy, że dużo zapamiętali.

kz

Skip to content