Bezpieczne Wakacje 2017

Samorząd Uczniowski  klasy  2b:  Natalia Nawrocka, Ewa Graczykowska , Izabela Tyrjan i  Jan Zarzecki pod kierunkiem opiekuna SU p. Bożeny Sobierajskiej ogłosili konkurs na plakat pt. „Bezpieczne Wakacje”. Uczniowie  klas 1-6 podczas godzin z wychowawcą wykonali plakaty  dot.  bezpiecznych wakacji.

Komisja dokonała oceny, oto wyniki:

I miejsce kl. 2b

II miejsce kl. 3a

III miejsce kl. 5

Gratulujemy i życzymy  radosnych dobrych i bezpiecznych wakacji!!!

Bożena Sobierajska

– opiekun Samorządu Szkolnego

Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza we Włocławku

Skip to content