Ozłacamy Kasisi – relacja

Szkolne Koło Wolontariatu „Mały Książę” działające w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Długosza we Włocławku   włączyło się  aktywnie w pomoc  dzieciom mieszkającym w  największym  sierocińcu w  Zambii – KasisiChildren’s Home.  Sierociniec prowadzony jest przez siostry zakonne, utrzymuje się z darów ludzi dobrej woli z całego świata. Wolontariusze pod kierunkiem p. Bożeny Sobierajskiej przystąpili do realizacji III edycji projektu „Ozłacamy Kasisi”

Ozłacamy Kasisi relacja

Skip to content