Msza Święta pod przewodnictwem Pasterza Diecezji na zakończenie roku szkolnego

23 czerwca, w Dzień Ojca oraz w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, podziękowaliśmy Panu Bogu za kończący się rok szkolny, uczestnicząc w Mszy Świętej, której przewodniczył Pasterz Diecezji – ks. bp Wiesław Alojzy Mering. Homilię wygłosił ks. Marcin Lewandowski. Kaznodzieja podkreślił, że na zakończenie szkolnych zmagań przychodzi do nas w Słowie Bożym przeznaczonym właśnie na ten dzień Pan Jezus – nauczyciel w szkole życia, udzielając nam lekcji, której temat brzmi: „Bóg Ojciec źródłem miłości”. Z miłości Bóg przychodzi do człowieka w osobie swojego Syna, zachęcającego, by Go naśladować w „byciu cichym i pokornego serca”. Boskie Serce Jezusa przyzywa nasze serca, byśmy z siebie czynili dar miłości dla innych ludzi. To właściwie można potraktować jako zadanie domowe. Tak, jak nie da się żyć bez narządu, jakim jest serce, tak niemożliwe jest, by żyć prawdziwie, nie czerpiąc z miłości Jezusa Chrystusa. Na zakończenie ks. Lewandowski podkreślił, że szkoła, z którą uczniowie żegnają się dziś na dwa miesiące, oprócz wiedzy chce przekazywać miłość, pragnie uczyć miłości.

Dowodem na to, że w roku szkolnym uczniowie dążyli do zdobycia wiedzy, osiągając przy tym wspaniałe wyniki, były wręczone po zakończonej Eucharystii medale. Nejlepsi uczniowie kończący Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza otrzymali je z rak Księdza Biskupa. Byli to:

Sara Jabłońska – która otrzymała medal za wzorowy udział w wypełnianiu misji szkoły katolickiej w latach 2014-2017;

Aleksandra Pikulska oraz Olga Jurczykowska – otrzymały medale za 100% frekwencję w całym cyklu edukacyjnym w latach 2014-2017;

Adam Piętowski – został nagrodzony medalem za najlepsze wyniki w nauce w całym cyklu edukacyjnym w latach 2014-2017;

Julia Gutowska – otrzymała medal za najlepiej napisany egzamin po trzeciej klasie gimnazjum;

Aleksandra Lewandowska oraz Leszek Jan Jaworski – oboje otrzymali medale za najwyższy wynik egzaminu po trzeciej klasie gimnazjum.

Medalem za zasługi dla Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku, a szczególnie za wyróżniającą pracę dydaktyczno-wychowawczą został nagrodzony nauczyciel – p. Rafał Kurzępa.

Po tej pięknej chwili p. wicedyrektor Katarzyna Zarzecka, w imieniu całej społeczności Długosza, złożyła Księdzu Biskupowi życzenia imieninowe, a także podziękowała za ojcowską troskę, jaką zawsze otaczał naszą szkołę.

W końcowym przeslaniu ks. bp Mering życzył długoszakom chwil wytchnienia podczas rozpoczynających się wakacji, ale też tego, by trochę tęsknili za szkołą. Nawiązując do dzisiejszych czytań, Ksiądz Biskup wskazał na postać Boga Ojca, podkreślając, że w życiu człowieka bardzo istotne jest to, w kogo czy w co się wierzy. Jeśli ktoś wierzy w sprawy drugorzędne, sam siebie stawia na takiej samej pozycji – właśnie drugorzędnej. Dlatego też wiara w Boga jest najwłaściwszym wyborem.

Po zakończonej Mszy św. uczniowie, nauczyciele i rodzice udali się do szkoły, gdzie miały miejsce dalsze uroczystości.

A.Szumińska

 

Skip to content