Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18 dla starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum

Po nieco dłuższych niż zwykle wakacjach rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Najważniejszym punktem dzisiejszego dnia była uroczysta Msza Święta, sprawowana we włocławskiej katedrze pod przewodnictwem JE Księdza Biskupa Wiesława Alojzego Meringa. Powierzyliśmy w niej Panu Bogu czekający nas przez najbliższe miesiące trud.

Na początku głos zabrał dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza – ks. dr Jacek Kędzierski, witając zgromadzonych na Eucharystii. Odniósł się także do historii „Długosza”, wskazując, że pamięć o niej oraz kultywowane tradycje stanowią ważny element wychowania.

W homilii zwrócił się do zebranych ks. Jacek Buta. Uświadomił banalną, ale jakże ważną rzecz: w życie człowieka wpisana jest ciekawość świata. To dar, w jaki Pan Bóg nas wyposażył. U podstaw każdej z nauk leżą pytania wynikające z owej ciekawości. Rozpoczynając nowy rok szkolny warto o tym darze pomyśleć – dobrze jest potraktować miesiące spędzone w szkole jako szansę na głębsze poznanie świata, a co za tym idzie – na lepsze poznanie jego Stwórcy. Nawiązując do dzisiejszego fragmentu Ewangelii,  kaznodzieja zwrócił uwagę,  że dobra znajomość jakiejś osoby może rodzić pokusę niewidzenia, jaki ktoś jest naprawdę, oceniania, a może nawet krytykowania. A Pan Bóg przychodzi do nas najczęściej właśnie w drugim człowieku i niestety, czasem bywa w tym człowieku odrzucany. Będąc w szkole katolickiej, musimy nauczyć się ukierunkowania na innych, by jej murów nie  opuszczali wykształceni egoiści.

Po zakończonej Mszy Świętej Ksiądz Biskup Ordynariusz wręczył medal za najlepiej zdany egzamin maturalny. Otrzymał go Jeremi Lewandowski. Jego Ekscelencja wręczył ponadto akty powołania na stanowisko wicedyrektora. Wicedyrektorem przedszkola i szkoły podstawowej klas I – III została p. mgr Paulina Kłonowska, natomiast wicedyrektorem szkoły podstawowej klas IV-VIII – p. mgr Sławomira Lewandowska, obecnie sprawująca funkcję wicedyrektora gimnazjum.

Przed udzieleniem błogosławieństwa Ksiądz Biskup skierował do zgromadzonych pasterskie przesłanie. Wyraził w nim wdzięczność ks. Dyrektorowi za nawiązanie w słowie wstępnym do historii i tradycji, które właściwie są tym, czym dziś żyje szkoła. Człowiek oderwany od tych wartości staje się nijaki. To, kim jest dzisiaj, bierze się ze znajomości swoich korzeni. Pamięć jest tym, co kształtuje człowieka.

W związku z nowym rokiem szkolnym bp Mering życzył absolwentom i uczniom Długosza, by uczyli się być dobrymi obywatelami swojej ojczyzny, dobrymi ludźmi w swoim codziennym życiu, a także, by stawali się dobrymi chrześcijanami.

Po Mszy Świętej nastąpiła dalsza część uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2017/18. Najpierw dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i rodzice zgromadzili się na dziedzińcu szkolnym, gdzie po części oficjalnej nastąpiło wręczenie tzw. pakietów edukacyjnych. Są to komplety podręczników oraz strój szkolny. Otrzymują je najlepsi absolwenci naszego gimnazjum, którzy zdecydowali się na naukę w liceum w ZSK.

Ostatnim punktem dzisiejszego dnia były spotkania dzieci i młodzieży z wychowawcami w klasach.

A. Szumińska

 

Skip to content