Środa u Długosza – pierwsze spotkanie z rodzicami

Już w pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego, 6 września, odbyła się wrześniowa środa u Długosza. Zgromadziła ona po raz pierwszy w budynku Zespołu Szkół Katolickich przy ul. Łęgskiej, wraz z rodzicami gimnazjalistów,  rodziców uczniów klas 4-7 szkoły podstawowej.

Spotkanie rozpoczęło się tradycyjnie Mszą Świętą sprawowaną w dolnej sali gimnastycznej przez ks. dyr. Jacka Kędzierskiego w koncelebrze z ks. Jackiem Butą i ks. Marcinem Lewandowskim – prefektami Długosza.
W wygłoszonej homilii ks. Marcin zaznaczył, że warto od początku zebrać siły, wzbudzić szlachetne zapały, aby wytrwać na szlaku zdobywania wiedzy. Podkreślił jednak, że nie o samą wiedzę chodzi, ale o wychowanie, aby dzieci stawały się dobrymi, wrażliwymi na potrzeby innych ludźmi. Dla zilustrowania tej myśli przytoczył historyjkę o trzech matkach i ich synach. Dwie z nich, dumne z uzdolnień swoich dzieci, nie doczekały się od nich pomocy, kiedy o nią prosiły. Ale tylko trzecia, której syn nie przejawiał szczególnych talentów, miała w obok siebie młodzieńca, który dostrzegał jej potrzeby i na nie reagował. Tylko ten, kto “ma serce i  patrzy sercem” jest w pełni człowiekiem. Aby wychować człowieka otwartego na potrzeby innych, konieczne są działania i nauczycieli, i rodziców –  podsumował kaznodzieja.
Na zakończenie Mszy św. Ksiądz Dyrektor podziękował rodzicom za obecność, za włączenie się w przygotowanie liturgii. W kilku ogłoszeniach skierowanych do rodziców poprosił o dokładne zapoznanie się z informacjami przesłanymi przez Mobidziennik. Zaznaczył też, że dziennik elektroniczny jest ważnym dokumentem prawnym, a jednocześnie wygodnym sposobem kontaktowania się rodziców z wychowawcami i nauczycielami oraz monitorowania ocen i obecności uczniów. Zachęcał jednak do udział w comiesięcznych spotkaniach, podkreślając wartość bezpośredniej rozmowy o dziecku. Ksiądz Dyrektor, podziękował rodzicom za ich ogromne zaangażowanie w głosowaniu na “Podwórko Talentów NIVEA”. Wyróżnił przy tym pana Krzysztofa Morawskiego, który ma kilkoro dzieci w naszej szkole i poświęcił szczególnie dużo czasu i umiejętności, włączając rodzinę i znajomych, aby wysyłanych głosów było jak najwięcej. Dzięki niemu, jak podkreślił Ksiądz Dyrektor, to podwórko udało się wygrać. Po objaśnieniu zasad organizacji pobytu najmłodszych dzieci w szkole i życzeniach, celebrans udzielił Bożego błogosławieństwa na rozpoczynający się nowy rok szkolny.
Po Eucharystii rodzice przeszli do sal lekcyjnych, gdzie odbyły się spotkania z wychowawcami. Wrześniowe spotkanie zawsze ma charakter informacyjny. Wychowawcy przekazali rodzicom odgórne bardzo ważne informacje dotyczące funkcjonowania szkoły, zapoznali z dokumentacją, wymaganymi opłatami i omówili ważne sprawy klasowe.

Lidia Wiśniewska

Skip to content