Długoszacy złożyli hołd arcybiskupowi Antoniemu Baraniakowi w gmachu Sejmu RP

Na zaproszenie posła na Sejm RP p. Joanny Borowiak w dniu 13.09.2017r. grupa uczniów LO Zespołu Szkół Katolickich im. ks. J. Długosza we Włocławku, pod opieką D. Goldewicza, miała zaszczyt wziąć udział w uroczystości poświęconej arcybiskupowi Antoniemu Baraniakowi w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Na wstępie uroczystości marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński w obecności wielu parlamentarzystów i zaproszonych gości dokonał otwarcia wystawy „Da mihi animas, caetera tolle.  Arcybiskup Antoni Baraniak 1904–1977”, przygotowanej przez poznański oddział IPN we współpracy z Muzeum i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Następnie zaproszeni goście mogli obejrzeć film pt. „Żołnierz Niezłomny Kościoła” według scenariusza i reżyserii dr Jolanty Hajdasz.

Postać księdza arcybiskupa Antoniego Baraniaka – jak podkreślali w swych wystąpieniach: marszałek Sejmu M. Kuchciński, dyrektor poznańskiego oddziału IPN dr hab. R. Reczek oraz biskup senior archidiecezji poznańskiej Z. Fortuniak – jest wyjątkowa i należy do grona wybitnych osobistości Kościoła katolickiego XX w.

Właśnie dlatego grupa posłów Sejmu, w tym p. Joanna Borowiak, wniosła do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 40. rocznicy śmierci arcybiskupa Antoniego Baraniaka, w której to między innymi czytamy: (…) Arcybiskup Antoni Baraniak urodził się 1 stycznia 1904 roku w Sebiastianowie. Od 1933 do 1948 roku pełnił funkcję sekretarza i kapelana Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda. Po jego śmierci został sekretarzem i kapelanem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Z racji swej bliskiej współpracy z Prymasem stał się jednym z najważniejszych przedstawicieli polskiego Kościoła w najgorszych dla niego czasach stalinowskich prześladowań. Wraz z aresztowaniem Prymasa Wyszyńskiego w nocy z 25 na 26 września 1953 roku aresztowano również Biskupa Antoniego Baraniaka, który został osadzony w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Komuniści usiłowali za wszelką cenę pozbyć się Prymasa. Zamierzali wytoczyć Kardynałowi Wyszyńskiemu proces o działalność kontrrewolucyjną i zdradę państwa. W tym celu chcieli wymusić zeznania obciążające Prymasa na jego najbliższym współpracowniku – Biskupie Baraniaku. W ciągu 27 miesięcy Biskup Baraniak był przesłuchiwany co najmniej 145 razy. Był torturowany, poniżany, bity, głodzony, przetrzymywany w ciemnicy. Pomimo wielkiego cierpienia jakie mu zadawano Biskup Baraniak pozostał wierny Prymasowi Wyszyńskiemu, wierny Kościołowi. W 1956 roku wyszedł na wolność i aż do śmierci służył Kościołowi i Bogu (…).

Wystąpienia prelegentów, obejrzany film oraz wystawa ukazały nam niezłomną postawę wielkiego człowieka. Księdza, który żył cicho i skromnie, a jednocześnie – zdaniem wielu – człowieka, który ocalił Kościół katolicki w Polsce w tym kształcie, w jakim go znamy.

Po części oficjalnej uroczystości mieliśmy możliwość, w towarzystwie pracownika Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu, zwiedzać główny budynek sejmowy oraz zapoznać się w skrócie z historią i współczesnością polskiego parlamentaryzmu.

Bardzo dziękuję uczniom LO za godne reprezentowanie naszej szkoły w trakcie przedmiotowej uroczystości.

D. Goldewicz

Skip to content