Stypendia Fundacji ANWIL dla Włocławka w roku szkolnym 2017/2018

Fundacja ANWIL dla Włocławka ogłosiła    program stypendialny skierowany do zdolnych i zaangażowanych uczniów  zamieszkałych w mieście Włocławek, gminie Brześć Kujawski, gminie Fabianki, gminie Lubanie i gminie wiejskiej Włocławek  i  uczęszczających do szkół na terenie miasta Włocławka, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek.

Program adresowany jest do uczniów drugich i trzecich klas dotychczasowego gimnazjum i uczniów dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu wsparcie ich uzdolnień i talentów.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie, spełniający następujące warunki:

  1. są mieszkańcami miasta Włocławek, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek,
  2. osiągnęli średnią z przedmiotów na świadectwie z ubiegłego roku szkolnego 4,5 lub wyższą,
  3. legitymują się udokumentowanymi szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie nauki, sportu, kultury,
  4. w roku przyznania stypendium nie ukończą 19 lat – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o 3-letnim programie nauki lub 20 lat – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o 4-letnim programie nauki,
  5. angażują się  w działania społeczne.

Wysokość miesięcznego stypendium wynosi:

  1. dla uczniów gimnazjów 200- zł,
  2. dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 300- zł.

Wnioski należy dostarczyć do Fundacji do 6 października 2017 r.

Lista stypendystów zostanie opublikowana na stronie Fundacji do 15 listopada 2017 r.

W dwóch edycjach programu stypendialnego Fundacja przyznała stypendia 70 zdolnym i zaangażowanym społecznie młodym włocławianom, w tegorocznej edycji po raz pierwszy o stypendia będą mogli aplikować uczniowie z gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek.

Do pobrania:

Skip to content