Wybory do Młodzieżowej Rady Internatu

W dniu 20.09.2017r. społeczność wychowanków Internatu Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku dokonała wyboru Młodzieżowej Rady Internatu.

W wyniku głosowania wyłoniono następujący skład MRI:

  • Przewodniczący – Izabela Biernacka,
  • Z-ca Przewodniczącego – Paweł Olakowski,
  • Skarbnik i sekretarz – Klaudia Jankowska.

Ponadto zgodnie z Regulaminem MRI wybrano przedstawicieli do poszczególnych sekcji oraz starostów grup:

  • sekcja sportowa: Jakub Czajkowski, Grzegorz Murawski;
  • sekcja naukowo – kulturalna: Leśnik Oliwia, Bielawska Marta;
  • sekcja porządkowa: Mateusz Halik, Anita Tunicka;
  • sekcja religijna: Piotr Mroczkowski.
  • starosta gr. I – Mateusz Halik
  • starosta gr. II – Piotr Mroczkowski
  • starosta gr. III – Michalina Dryjańska.

Opiekunem Młodzieżowej Rady Internatu w roku szkolnym 2017/2018 została
p. mgr Milena Witkowska.

Skip to content