Wybory do Samorządu Uczniowskiego w SP

W dniu 11 października  2017 roku społeczność uczniowska kl. 4-6 Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. J. Długosza we Włocławku   uczestniczyła w wyborach do Samorządu Uczniowskiego. 

Na potrzeby szkolnych wyborów  została powołana Komisja wyborcza. Uczniowie głosowali na jednego spośród czterech kandydatów, stawiając znak X w kratce z prawej strony zdjęcia i nazwiska kandydata. Uczniowie klas 4-6 samodzielnie, w sposób demokratyczny, dokonali wyboru przedstawicieli do władz Samorządu Szkolnego. Komisja  wyborcza w składzie: Witold Przewozikowski kl. 5b, Jan Grzegórski kl. 5b i Robert Daroszewski kl. 5b czuwała nad przebiegiem wyborów oraz podsumowaniem głosowania.  Koordynatorem szkolnych wyborów była pani Bożena Sobierajska – opiekun SU kl. 4-6. Należy podkreślić, że wybory poprzedziła bardzo owocna konstruktywna kampania wyborcza.

Oto wyniki:

  • Zofia Kwiatkowska   kl. 6a         – przewodnicząca
  • Oliwia Prouve   kl. 5a                  –  wiceprzewodnicząca
  • Zuzanna Nowakowska   kl. 4 b   – wiceprzewodnicząca
  • Filip Etynkowski  kl.   4a            –  sekretarz

Gratulujemy !!!  Życzymy  trafnych działań na rzecz naszej Szkoły.

Bożena Sobierajska
opiekun Samorządu Uczniowskiego

Skip to content