Odszedł Wybitny Absolwent „Długosza”

W piątek, 13 października 2017 r., w wieku 97 lat, zmarł Stanisław Wyganowski –Wybitny Absolwent Szkoły im. ks. Jana Długosza we Włocławku.  

Podczas odwiedzin w naszej szkole we wrześniu 2011 r. do Księgi Gości wpisał następujące słowa:

„Z dużym wzruszeniem składam wizytę w Gimnazjum im. ks. Jana Długosza. Jestem wychowankiem tej szkoły i doceniam wartości, które z tejże szkoły wyniosłem. Stanisław Wyganowski, matura 1937 rok.”

27 września 2011 r.

Stanisław Wyganowski ma swoje miejsce w szkolnej galerii –Wybitni Absolwenci oraz w naszej pamięci.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Stanisław Wyganowski urodził się 7 grudnia 1919 r. w Ligocie. W 1937 roku zdał maturę w Szkole im. ks. Jana Długosza we Włocławku.

Studiował w SGH. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939, później działał w konspiracji w oddziałach Armii Krajowej na Kielecczyźnie.

Uzyskał doktorat z zakresu nauk ekonomicznych. Po wojnie pracował jako urbanista w kraju

i za granicą. Od 1950 był zatrudniony w warszawskich instytucjach związanych z gospodarką miejską.

W latach 1968–1972 był członkiem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk. W latach 1968–1973 zasiadał we władzach Towarzystwa Urbanistów Polskich, a w 1997 został wybrany na prezesa TUP.

Od 1974 do 1980 r. przebywał w Algierii, gdzie pracował na kontrakcie nad planem miasta Algier. Od 1980 był zatrudniony na stanowisku docenta w Instytucie Kształtowania Środowiska

W latach 80. działał w „Solidarności”. W roku 1990 krótko był wojewodą warszawskim.

Dnia 30 stycznia 1990 r. premier Tadeusz Mazowiecki mianował go prezydentem Warszawy, a 25 czerwca 1990 (po wyborach samorządowych z 27 maja), ponownie na prezydenta wybrało go Zgromadzenie Wyborcze Warszawy.

Jako prezydent Warszawy pełnił funkcję przewodniczącego Światowego Związku Miast Pokoju. Był delegatem Polski do Stałej Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w Strasburgu, wiceprzewodniczącym Komisji Rządowo-Samorządowej przy Urzędzie Rady Ministrów oraz współzałożycielem Unii Metropolii Polskich. W latach 1990–1994 był przewodniczącym rady Fundacji Unii Metropolii Polskich.

W 1993 opublikował książkę pt. Jutro wielka Warszawa.

Kadencję prezydencką zakończył 5 października 1994.

Źródło biogramu: Wikipedia

Skip to content