Warsztaty profilaktyczne

Od 11 do 13 października w Publicznym Gimnazjum i Publicznym Liceum ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku odbyły się warsztaty profilaktyczne. Uczestniczyli w nich uczniowie klas: 2 c i 3 b gimnazjum oraz II B LO i II C LO.

Koordynatorem projektu profilaktycznego, w ramach którego prowadzone są warsztaty dla młodzieży jest Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek.

Zajęcia dla gimnazjalistów pt.  Emocje a uzależnienia od substancji psychoaktywnych  poprowadziła p. Joanna Krzemińska – pedagog z Centrum Psychoterapii i Terapii Psychodynamicznej ,,Intra”. Prowadzącą warsztaty dla licealistów nt. ABC szczęścia, czyli jak przestać się martwić i zacząć żyć była p. Grażyna Cudna- pedagog ze Stowarzyszenia na Rzecz Readaptacji i Aktywizacji Społecznej ,,Nowa Droga”.

Oba cykle zajęć poświęcone było profilaktyce uzależnień od alkoholu, narkotyków i dopalaczy oraz komputera i Internetu.

To relacja jednej z uczestniczek zajęć:

Uczniowie, podzieleni na trzy grupy, otrzymali zadanie wymienienia skutków nadużywania substancji uzależniających i nowoczesnych technologii. Następnie uczestniczyli w dyskusji na ten temat.

Kolejnym punktem było ćwiczenie polegające na powtarzaniu określonych zdań, pochodzących z ust osoby popadającej w kolejne fazy uzależnienia od alkoholu, przez jednego ucznia z grupy. Dyktowane przez innych słowa miały sprawić, by osoba ze środka okręgu wczuła się w sytuację nałogowego alkoholika, a następnie miała podzielić się z grupą swoimi odczuciami.

Ostatni punkt to wypisanie przez każdego ucznia wartości życiowych o największym znaczeniu. Spośród nich należało wybrać cztery, a następnie wyobrazić sobie siebie w roli “nałogowca” i wybrać te wartości, które byłoby się w stanie poświęcić dla nałogu. Z każdą fazą uzależnienia traci się kolejną ważną dla siebie wartość. Jako ostania z listy zniknęła rodzina. To pomogło zrozumieć, jak czuje się, np. alkoholik, który stracił po kolei pracę, dom, przyjaciół, bliskich.

Spotkanie zaktywizowało wszystkich uczniów, stało się możliwością integracji klasowej. Dyskusja była żywsza a praca w grupach wartościowa i efektywna.               

Ewelina Szablewska – kl. II B LO

Kolejna część warsztatów przeznaczona dla rodziców uczniów gimnazjum (kl.2c i 3b) odbędzie się podczas październikowej „środy u Długosza”, tj.25.10.2017r.

Aleksandra Madajczyk
pedagog szkolny

Skip to content