Apel poświęcony pamięci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

20 X 2017, dzień po 33. rocznicy męczeńskiej śmierci Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, odbył się apel upamiętniający kapelana „Solidarności”, zamordowanego przez Służby Bezpieczeństwa PRL 19 X 1984 roku. Montaż słowno-poetycko-multimedialny przygotowały klasy – IV b SP i III d gimnazjum pod opieką wychowawczyń – p. Mileny Kujawy i p. Sylwii Pietrzak.

Występ przypomniał najważniejsze etapy biografii księdza – dzieciństwo spędzone na Podlasiu, studia w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, przymusową zasadniczą służbę wojskową, którą odbywał  w Bartoszycach, święcenia kapłańskie otrzymane z rąk prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymicyjną mszę świętą w kościele w Działoszynie i kolejne parafie –  w Ząbkach,  Aninie i warszawskich kościołach: Dzieciątka Jezus, Św. Anny i  Św. Stanisława Kostki. Nie zabrakło także faktów dokumentujących działalność wspaniałego człowieka i kapłana w latach 80-tych, w epoce „Solidarności” i słynnych „Mszy za Ojczyznę”. Oglądający apel mieli okazję „uczestniczyć” w ostatnich godzinach życia wielkiego Polaka i patrioty, a także wysłuchać fragmentów ostatniego kazania księdza Jerzego, w postać którego wcielił się Mateusz Betke – uczeń klasy III d gimnazjum. Dzięki multimediom przypomniana została także msza beatyfikacyjna. Emocjonalność apelu podkreślały pieśni, m.in. „Mury” Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu Aleksandra Kwiatkowskiego – ucznia klasy IV b SP i Martyny Chojnackiej – uczennicy klasy III d gimnazjum.

„Czy dziś bylibyśmy gotowi oddać swe życie za dobro Ojczyzny?” – takie pytanie retoryczne skierowała na zakończenie apelu p. wicedyrektor liceum Urszula Brykalska. Bez wątpienia montaż upamiętniający błogosławionego ks. Jerzego  i postawione pytanie skłoniły uczestników apelu do refleksji nad współczesnym patriotyzmem. Na zakończenie uroczystości wszyscy jej uczestnicy odmówili modlitwę, a ksiądz Marcin Lewandowski udzielił zgromadzonym błogosławieństwa.

Sylwia Pietrzak

Skip to content