Procesja z relikwiami świętych

Od kilku lat w wieczór poprzedzający uroczystość Wszystkich Świętych społeczność Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza uczestniczy w odpustowej Mszy św. oraz procesji z relikwiami świętych. W tak wyjątkowy sposób można przeżywać „świętych obcowanie” w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Niezawodnej Nadziei we Włocławku.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. bp Wiesław Alojzy Mering. W wygłoszonej homilii odniósł się do słów św. Bernarda z Clairvaux, podkreślając ich wielką trafność:  Na cóż potrzebne świętym wygłaszane przez nas pochwały, na cóż oddawana im cześć, na cóż wreszcie cała ta uroczystość? Po cóż im chwała ziemska, skoro zgodnie z wierną obietnicą Syna sam Ojciec niebieski obdarza ich chwałą? Na cóż im nasze śpiewy? Nie potrzebują święci naszych pochwał i niczego nie dodaje im nasz kult. Tak naprawdę, gdy obchodzimy ich wspomnienie, my sami odnosimy korzyść, nie oni.  Mając zatem świadomość, iż kult świętych przynosi dobro nam – którzy tak, jak umiemy, dążymy do świętości –  ruszyliśmy w uroczystej procesji z relikwiami około czterdziestu świętych i błogosławionych ulicami miasta.

A.Sz.

Skip to content