Gramy w klasy

Od dziś młodsi długoszacy podczas przerw nie tylko relaksują się grając w klasy, ale też utrwalają zdobytą wiedzę patrząc na kolorowe napisy z tabliczką mnożenia, przypominającymi części mowy, odmianę przez przypadki  i inne ciekawe rzeczy. Można przypomnieć sobie lub poznać podstawowe zasady dobrego wychowania w kąciku „Dobre maniery naszych uczniów”.

Cieszymy się, że nasi uczniowie podczas przerw nie korzystają z telefonów komórkowych, ale rozmawiają, bawią się i integrują.

S.L.

Skip to content