Uroczystość upamiętniająca aresztowanie bł. ks. bp. Michała Kozala, duchowieństwa i nauczycieli Włocławka

Tradycją naszej diecezji oraz środowiska włocławskich nauczycieli są organizowane co roku uroczystości upamiętniające aresztowanie w dniu 7 listopada 1939 r. bł. biskupa Michała Kozala, kapłanów, alumnów Wyższego Seminarium Duchownego oraz nauczycieli i przedstawicieli inteligencji naszego miasta, w tym również pracowników Długosza. Mszy Świętej sprawowanej wieczorem siódmego listopada we włocławskiej katedrze przewodniczył Pasterz Diecezji bp Wiesław Mering, a wśród koncelebrujących znaleźli się  ks. bp Stanisław Gębicki, ks. bp Bronisław Dembowski, członkowie Kapituły Bazyliki Katedralnej, a w tym gronie Ksiądz Dyrektor Jacek Kędzierski, księża pracujący w Kurii Diecezjalnej  i Wyższym Seminarium Duchownym, kapłani z parafii Włocławka. W wygłoszonej do zgromadzonych wiernych homilii ks. prał. Jacek Szymański, rektor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, w oparciu o Słowo Boże z Księgi Mądrości i Ewangelii według św. Mateusza ukazał tajemnicę cierpienia tych, których dotknęły w czasie wojny zło i nienawiść, dlatego że byli Polakami wiernymi naszej Ojczyźnie i Bogu. Świadectwo męstwa i tej wierności zostało złożone w tragicznym czasie wojny przez duchowieństwo, księży profesorów, alumnów, nauczycieli: „pełni ufności i wiary zrozumieli, że dzieje się w ich życiu coś naprawdę poważnego i wielkiego […] ich serca były pełne ufności, nawet wtedy gdy gnano ich na śmierć […]. „Pan Bóg przyjął tę ofiarę, która przyniosła błogosławione owoce – to, że możemy cieszyć się wolną Ojczyzną, jest także ich zasługą”.

Eucharystia w intencji zmarłych biskupów, kapłanów, alumnów, pracowników oświaty i włocławian, którzy ponieśli śmierć z rąk niemieckiego okupanta w czasie II wojny światowej zgromadziła m.in. przedstawicieli parlamentu RP, władz miasta, Sekcji Oświaty i Wychowania NZZ „Solidarność”, nauczycieli i  społeczności uczniowskiej. Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza reprezentował Poczet Sztandarowy pod opieką p. Rafała Kurzępy, oraz: p. Gabriela Goszcz, p. Joanna Karwowska, p. Jolanta Nowak, p. Bożena Sobierajska i p. Lidia Wiśniewska. Drugą częścią uroczystości było pełne modlitewnej zadumy procesjonalne przejście do miejsca uwięzienia bł. bp. Kozala, kapłanów, profesorów, alumnów WSD i nauczycieli. Przy pomniku znajdującym się na miejscu ówczesnego więzienia przewodniczył wspólnej modlitwie ks. biskup Wiesław Mering.  Uroczystość zakończyło złożenie przy pomniku kwiatów i zapalenie zniczy, w którym uczestniczyła również delegacja  z Duszpasterstwa Nauczycieli naszej diecezji. Wydarzenia, które rozegrały się pamiętnej nocy miały tragiczny przebieg, lecz jak przypomniał nam w homilii ks. prał. Jacek Szymański, cierpienie to wydało błogosławione owoce. gdyż dzisiaj możemy liczyć na wstawiennictwo błogosławionych i świętych męczenników włocławskich.

Jolanta Nowak

 

Skip to content