Wybory do Samorządu Uczniowskiego w SP 1-3

Dnia 06.11.17r.  odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole.

Wydarzenie to poprzedzone zostało kampanią wyborczą , w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie. W dokonaniu wyboru wzięło udział 127 osób, które wybrało swoich przedstawicieli spośród 17 kandydatów.  Komisja wyborcza w składzie: Maciej Kotwicki  kl. III a, Marika Skrzypińska  kl. III c, Ewa Graczykowska  kl. III b, p. Monika Kwiatkowska, czuwała nad prawidłowym przebiegiem glosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów.

Nauczycielem nadzorującym przebieg wyborów był opiekun Samorządu Uczniowskiego – p. Joanna Filińska.

W skład samorządu weszły trzy osoby o największej liczbie głosów z następującym przydziałem czynności w bieżącym roku szkolnym:

1. Gustaw Przybylski  III c  – 36 głosów- PRZEWODNICZĄCY  SAMORZĄDU

2. Helena Linowiecka  kl. III b – 17 głosów – ZASTĘPCA

3. Zuzanna Błaszczyńska III a – 12 głosów.- SEKRETARZ

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy !!!

Joanna Filińska

Skip to content