Nasz licealista uczestnikiem konkursu “Władysław Raczkiewicz i jego czasy”

W miniony czwartek, 9 listopada br., o godzinie 10.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu odbył się II etap konkursu „Władysław Raczkiewicz (1885 – 1947) i jego czasy”, do którego zakwalifikował się Adam Piętowski z klasy I C naszego liceum.

Adamowi przyszło zmierzyć się z zadaniami dotyczącymi postaci Władysława Raczkiewicza, jak i tła epoki, w której żył ów prezydent. Finalnie Adam znalazł się w dziesiątce najwyższych wyników. Gratuluję i życzę dalszego poszerzania wiedzy historycznej. Dodam przy tej okazji, że Adam mimo, iż znajduje się w klasie o nachyleniu biologiczno-chemicznym,  to z powodzeniem odnajduje się również w tematyce humanistycznej. To bardzo mnie cieszy.

Konkurs doskonale wpisuje się w Rok Władysława Raczkiewicza. Przypomnę, że Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego 20 czerwca 2016 r. ustanowił rok 2017 w województwie kujawsko – pomorskim Rokiem Władysława Raczkiewicza.

Jak czytamy w uchwale Sejmiku : „Władysław Raczkiewicz mimo swojego niekwestionowanego miejsca w historii Polski, wciąż jest postacią niedocenianą i mało znaną. Jedyny pomnik tego wybitnego polityka stoi przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Imię Władysława Raczkiewicza nosi także sala obrad Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz jedna z najważniejszych sal w Senacie RP.

Biorąc pod uwagę znaczenie i zasługi Władysława Raczkiewicza dla ziem tworzących dziś województwo kujawsko-pomorskie oraz jego szczególne miejsce dla tożsamości regionu jako historycznego, ostatniego przed wybuchem II wojny światowej, urzędującego w Toruniu wojewody pomorskiego, postać ta zasługuje w sposób niewątpliwy, aby uczcić ją w roku 2017.”

Anna Baranowska

Skip to content