Strzelać każdy może

W ubiegłym tygodniu uczniowie klasy IIA liceum uczestniczyli w zajęciach ze strzelectwa sportowego, które odbyły się na strzelnicy międzyszkolnej. Nasi długoszacy w praktyce mogli sprawdzić zdobytą na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa wiedzę teoretyczną z zakresu budowy i przeznaczenia karabinka sportowego kbks.

Zajęcia strzeleckie przebiegły w miłej atmosferze, ale przede wszystkim zgodnie z zasadami bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią sportową na strzelnicy. Założony cel został osiągnięty. Uzyskane wyniki napawają optymizmem i dają szansę na wyłonienie spośród uczniów przyszłych strzelców, ale przede wszystkim rozbudziły nową pasję, którą będą mogli realizować na zajęciach w ramach koła strzeleckiego. Należy wspomnieć, że strzelali po raz pierwszy, co dało im dużą radość i nowe doświadczenie, a nauczycielowi satysfakcję z podjętego trudu.

Krzysztof Łodygowski

Skip to content