Udział nauczycieli Długosza w III Uroczystym Kongresie Polonistów i Bibliotekarzy

Niezmiernie ciekawym doświadczeniem dla setek nauczycieli z całej Polski był udział w III Uroczystym Kongresie Polonistów i Bibliotekarzy, który odbył się w Warszawie w piątek 17 listopada.

Prowadziła go redaktor naczelna czasopisma “Polonistyka” Edyta Żmuda. “Wielopoziomowość tekstu literackiego i jego rola w edukacji polonistycznej” to temat wiodący całego spotkania, podczas którego poloniści i bibliotekarze uczestniczyli w serii wykładów prowadzonych przez doświadczonych literaturoznawców, metodyków i językoznawców, autorów słowników, książek naukowych  i podręczników akademickich. Kongres rozpoczął panel dyskusyjny nt. “Książka na ścieżkach moich wyborów”. Swoimi refleksjami na temat podstawy programowej oraz sposobu jej realizacji w szkole dzieliły się z zebranymi niekwestionowane autorytety w dziedzinie polonistyki: prof. dr hab. Halina Zgółkowa, prof. dr hab. Tadeusz Zgółka, prof.dr hab. Andrzej Markowski, prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek, a także reżyser Teatru Polskiego Radia, poeta i scenarzysta Janusz Kukuła oraz pisarka Sylwia Chutnik. Okazało się, że każdy z uczestników panelu ma w swoim doświadczeniu nieprzerwany kontakt z literaturą od najmłodszych lat: począwszy od literatury dziecięcej po szeroko pojętą klasykę.

Prelekcje wygłoszone podczas kongresu kongresu dotyczyły również innych pokrewnych zagadnień. Wykład pt. “Teatr i formy parateatralne w edukacji polonistycznej” wygłoszony przez mgr Barbarę Matusiak pokazał, jak skutecznie realizować formę dramy na lekcjach j. polskiego. Ciekawymi doświadczeniami w stosowaniu metod aktywizujących podzieliła się z zebranymi dr Agnieszka Tomasik z Gdańska, zachęcając zebranych nauczycieli do zaprezentowania różnych pomysłów aktywizacji uczniów stosowanych przez nich w codziennej praktyce. Dr Paulina Małochleb, prowadząca zajęcia z literatury i współczesnego życia literackiego na UJ, w przekonujący sposób uświadomiła nauczycielom i pedagogom konieczność nieustannego kontaktu z literaturą podczas wykładu nt. “Czytać, by aktualizować – potencjał listy lektur”. To tylko niektóre tematy podejmowane przez zacne grono prelegentów.

Oprócz wspomnianych zagadnień poruszono również kwestię możliwości dydaktycznego wykorzystania dzieł malarskich na zajęciach szkolnych, edukacji filmowej na lekcjach języka polskiego, a nawet temat emisji głosu tak ważnej w codziennej pracy nauczycieli. Wszystkie podejmowane zagadnienia zostały zaprezentowane w bardzo ciekawy sposób. Udział w spotkaniu stanowił doskonałą okazję do przemyślenia stosowanych na lekcjach metod pracy z lekturą, a także ubogacenia swojego warsztatu metodycznego o nowe pomysły.

Wśród wielu nauczycieli z Włocławka, którzy wybrali się na III Uroczysty Kongres Polonistów i Bibliotekarzy, nie zabrakło przedstawicieli Długosza. Naszą szkołę reprezentowały p. Paulina Iwańska oraz p. Lidia Wiśniewska.

L.W.

Skip to content