Poświęcenie wieńców adwentowych – uroczyste Nieszpory w katedrze

W sobotni wieczór 2 grudnia w bazylice katedralnej – „matce włocławskich kościołów” – wierni ze wszystkich parafii zgromadzili się na uroczystych Nieszporach.

Jak co roku rozpoczynają one okres Adwentu, czyli czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Pięknej modlitwie z Liturgii Godzin odśpiewanej częściowo po łacinie, częściowo po polsku przewodniczył JE ks. bp Stanisław Gębicki w otoczeniu wielu kapłanów i diakonów. W Nieszporach uczestniczyli ks. bp Bronisław Dembowski oraz ks. prał. Jacek Kędzierski – dyrektor ZSK im. ks. Jana Długosza. Naszą szkołę reprezentowali również nauczyciele, którzy przybyli na to nabożeństwo z grupami uczniów: od przedszkola po liceum. Ci najmłodsi byli oczywiście ze swoimi rodzicami.
Słowo rozważania do śpiewanych psalmów i czytań wygłosił ks. prał. Sławomir Deręgowski. Odnosząc się do wersetów śpiewanych antyfon, kaznodzieja wskazał na nadzieję, jaka płynie dla każdego z nas z faktu oczekiwania na przyjście Pana, a którą wyrażają cytowane wezwania: „Zwiastujcie narodom dobrą nowinę: Oto nasz Bóg i Zbawca przychodzi”, „(…) tego dnia zajaśnieje światłość wielka”, „(…) cały wszechświat napełnia Jego chwała”, „Przyjdzie Pan z wielką mocą i każdy człowiek Go zobaczy”.
To oczekiwanie symbolizują wieńce adwentowe, które na zakończenie nabożeństwa poświęcił ks. bp Stanisław. Cztery świece na nich umieszczone oznaczają cztery tygodnie Adwentu, podczas których warto, jak zaznaczył w swoim słowie ks. Sławomir Deręgowski, otworzyć  się na działanie Bożego Słowa i obecność Ducha Świętego – zgodnie z hasłem Programu duszpasterskiego dla Kościoła katolickiego w Polsce: „Duch, który umacnia miłość”.

Naszą szkołę na uroczystych Nieszporach Adwentowych reprezentowali: p. Ewa Bieniek, p. Magdalena Gutral, p. Bożena Sobierajska, p. Angelika Szumińska, p. Kamila Kurdubska, p. Jadwiga Piasecka, p. Katarzyna Sobolewska, p. Lidia Wiśniewska, p. Andrzej Gołębieski.

L.W.

fot. K.Kurdubska

Skip to content