Kolejni długoszacy z wizytą na strzelnicy

W ostatnich dniach listopada 2017 roku uczniowie klasy IB liceum pod opieką nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa uczestniczyli w zajęciach ze strzelectwa sportowego, które odbyły się na strzelnicy międzyszkolnej. Uczniowie w sposób praktyczny mogli sprawdzić swoją wiedzę teoretyczną z zakresu budowy i przeznaczenia oraz zasad celnego strzelania z karabinka sportowego kbks.

Strzelanie przebiegało w sympatycznej  atmosferze, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią sportową oraz zasadami zachowania się na strzelnicy. Nasi długoszacy wykazali się dużym zdyscyplinowaniem, a uzyskane wyniki napawają optymizmem i dają szansę na wyłonienie spośród uczestników przyszłych strzelców, którzy będą reprezentować Długosza w zawodach strzeleckich. Należy podkreślić fakt, że młodzi długoszacy strzelali po raz pierwszy w swoim życiu, co dało im dużą radość, a przede wszystkim nowe doświadczenie.

Krzysztof Łodygowski

Skip to content