Udział nauczycieli przedszkola w Polskim Maratonie Artystycznym w Warszawie.

2 grudnia 2017 roku w Warszawie odbył się Polski Maraton Artystyczny, w którym uczestniczyli nauczyciele Katolickiego Publicznego Przedszkola „Pod Aniołem Stróżem”: p. Paulina Makowska, p.Ewelina Rutkowska i p. Justyna Paczkowska.

Szkolenia są nieodzownym elementem pracy nauczyciela mające na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy oraz  podwyższanie kompetencji zawodowych, dlatego nauczyciele przedszkola bardzo chętnie w nich uczestniczą.

Polski Maraton Artystyczny to ogólnopolski projekt edukacyjny w innowacyjnej formie twórczych warsztatów muzycznych, plastycznych i tanecznych, skierowany dla nauczycieli edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej.

Dziękujemy za możliwość uczestnictwa  Księdzu Dyrektorowi Jackowi Kędzierskiemu oraz Pani Wicedyrektor Paulinie Kłonowskiej.

 

Paulina Makowska

Ewelina Rutkowska

Justyna Paczkowska

Skip to content