Pomnik Patrona Szkoły

Szanowni Państwo, Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Szkoły, Uczniowie, Absolwenci, wszyscy Przyjaciele „Długosza”!

Komitet organizacyjny obchodów 100-lecia Szkoły im ks. Jana Długosza, powołany w styczniu 2016 roku w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku, zainicjował budowę pomnika naszego patrona ks. Jana Długosza, wskazując obchodzone w 2018 roku stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości jako okazję do spektakularnego uczczenia i podkreślenia znaczenia osoby ks. Jana Długosza i jego zasług dla Polski. Dla nas ten rok będzie dodatkowo ważny ze względu na 90-lecie wybudowania gmachu szkoły przy ul. Łęgskiej.

Trzy ważne podmioty działające na terenie Włocławka:  Biskup Włocławski – ks. bp Wiesław Alojzy Mering, Prezydent Miasta Włocławek – pan Marek Wojtkowski i Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – pan Piotr Całbecki, wspólnymi, równo podzielonymi siłami finansowymi uczczą 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, wznosząc pomnik księdza Jana Długosza we Włocławku. Uroczyste odsłonięcie pomnika w listopadzie 2018 roku będzie hołdem dla poszanowania historii Polski oraz symbolem zgodnej współpracy dla dobra Miasta, Województwa i Polski.

O zasługach dla Polski ks. Jana Długosza – autora Roczników, czyli kronik sławnego Królestwa Polskiego, (które do dziś stanowią bogate źródło wiedzy o dawnej Polsce), dyplomaty, pierwszego geografa, ojca polskiej heraldyki, nauczyciela i wychowawcy synów króla Kazimierza Jagiellończyka, wśród których był św. Kazimierz Królewicz, a także fundatora wielu obiektów kościelnych, który nie szczędził też środków na wsparcie ubogich studentów, wiedzą Polacy, ale tę wiedzę należy przekazać młodym pokoleniom. Postać kronikarza – historyka, żyjącego w silnym Królestwie Polskim Jagiellonów, który dobro Korony przedkładał nad własne korzyści, może być wzorem do naśladowania. Przywołanie tak zacnej postaci w czasach Polski niepodległej, w której jednak dobro Ojczyzny nie zawsze jest najważniejsze, a europejskie dziedzictwo kulturowe jest zagrożone, może stanie się asumptem do uświadomienia wartości najwyższych, jakimi są Bóg, honor i Ojczyzna.

Temu właśnie będzie służył pomnik księdza Jana Długosza, który będzie usytuowany przed gmachem Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza przy ul. Łęgskiej  we Włocławku. Ponadto, pomnik posiadał będzie wysoką wartość artystyczną. Jego autorami są pan Andrzej Borcz, profesor na Kierunku Rzeźby Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz dr Maciej Wierzbicki wraz  ze studentami tego kierunku. Zaprojektowali oni, jedyny taki w Polsce, pomnik całej postaci ks. Jana Długosza w pozycji stojącej o wysokości 260 cm, który będzie odlany z brązu i osadzony na cokole z granitu o wysokości 130 cm.

Dzieło  przyczyni się do wzbogacenia dziedzictwa kulturowego Włocławka, miasta, które, jest trzecim co do wielkości miastem w województwie i dotąd nie może poszczycić się pomnikiem o tak wysokich walorach edukacyjnych i artystycznych. Będzie to pierwszy pomnik księdza Jana Długosza w województwie kujawsko-pomorskim.

Pomnik Patrona i uwiecznione na cokole okoliczności jego budowy oraz nazwiska osób, które przyczynią się do jego powstania, będą pamiątką i dowodem na wierność wartościom chrześcijańskim i tradycji Szkoły współczesnych długoszaków na wiele lat.

Poniżej podajemy numery kont bankowych, na które można dokonywać wpłaty, za które z całego serca dziękujemy.

Z  wyrazami wdzięczności

Komitet Budowy Pomnika

 

Dane do przelewu:

Kuria Diecezjalna Włocławska
ul. Gdańska 2/4, 87-800 Włocławek

Nr rachunku bankowego :

96 1240 3389 1111 0000 3009 8604

z dopiskiem:

Budowa pomnika  ks. Jana Długosza

*) Pragniemy zwrócić uwagę, iż zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych umożliwiają odliczenie przekazanej na Diecezję Włocławską darowizny od podstawy opodatkowania do wysokości 10%. W przypadku osób fizycznych, darowiznę przekazaną można odliczyć w wysokości do 6% podstawy opodatkowania.

lub

Dane do przelewu:

Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza
ul. Łęgska 26, 87-800 Włocławek

Nr rachunku bankowego :

42 1240 3389 1111 0010 5548 2405

z dopiskiem:

Budowa pomnika ks. Jana Długosza

Skip to content