Próbny egzamin gimnazjalny

W dniach 5, 6 i 7 grudnia odbył się próbny egzamin gimnazjalny przeprowadzony wspólnie z wydawnictwem OPERON. We wtorek uczniowie klas III gimnazjum sprawdzali stan swojej wiedzy z historii i  wos-u, a potem z języka polskiego, mierząc się z literacką odpowiedzią na pytanie: Czy można poznać człowieka, widząc jego zachowanie i słysząc język, jakim się posługuje?

Środa była dniem przedmiotów przyrodniczo-matematycznych. Trzecioklasiści, zamiast odbierać prezenty, wszak to mikołajki, musieli trudzić się nad rozwiązywaniem zadań, najpierw z biologii, chemii, fizyki i geografii, a potem z matematyki. Mikołaj jednak o nich  nie zapomniał, zostawiając dla nich słodkości w depozycie.

Swoją znajomość języków obcych długoszacy sprawdzali w czwartek, rozwiązując arkusz z zadeklarowanego wcześniej języka. Ogromna większość zdawała  język angielski na poziomie podstawowym i rozszerzonym, ale byli tacy, którzy woleli język niemiecki czy hiszpański.

Próbny egzamin gimnazjalny, to nie tylko sprawdzenie poziomu wiedzy uczniów, ale także przećwiczenie procedur przeprowadzania egzaminu, tego właściwego, który czeka nas w kwietniu, a od wyników którego zależy to, do jakiej szkoły nasi uczniowie zostaną przyjęci. Procedury określają ściśle zasady postępowania na egzaminie, włącznie z kolorem długopisu czy zakazem wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych. Szczególnie ważne jest umiejętne postępowanie z arkuszem egzaminacyjnym, złożonym z kilku elementów. Długoszacy już wiedzą, że w drugim zakresie wyrywają ze środka arkusza kartę rozwiązań zadań otwartych, ale nigdy nie odrywają karty odpowiedzi.

Uczniowie potraktowali próbę poważnie, o czym świadczył nawet ich elegancki, galowy strój.

Oby wyniki egzaminu były równie piękne jak Wy, Drodzy Trzecioklasiści.

S.L.

Skip to content