„Długosz – Nauka z pasją” – nowy projekt edukacyjny realizowany przez ZSK Długosz z Fundacją „ANWIL dla Włocławka”

W naszym projekcie pragniemy zwiększyć motywację uczniów, zainteresować ich naukami ścisłymi, a w konsekwencji podnieść poziom osiąganych przez nich wyników. Chcemy zachęcić młodzież do intelektualnej rozrywki, zwrócić uwagę na logiczne myślenie.

W ramach projektu planujemy przeprowadzić działania z zakresu chemii. Szkoła udostępnia sale wyposażone w tablice interaktywne na potrzeby przeprowadzanych zajęć.

I. Chemia w trzech odsłonach

Zajęcia będą się odbywać podczas ferii zimowych przez trzy dni po 6 godzin dziennie. Dokładne terminy zajęć zostaną podane później.

Dzień 1.
„Chemia leczy, chemia bawi, chemia życia Cię pozbawi” – wykład interaktywny na temat trucizn chemicznych.

Test wiedzy o chemicznych truciznach z nagrodami na podstawie wiedzy zdobytej w trakcie wykładu i wiedzy popularnonaukowej.

Efektowne pokazy chemiczne z aktywnym udziałem uczestników.

Dzień 2.
„Laboratorium chemiczne w małej skali” – warsztaty chemiczne z podziałem na grupy wiekowe. Nauka podstawowych czynności laboratoryjnych i  analitycznych zgodnie z GLP.

Zadania praktyczne z podziałem na grupy wiekowe na podstawie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas warsztatów. Dla wszystkich dyplomy za uczestnictwo, a dla najlepszych efektowne nagrody.

Dzień 3.
„Chemia pracuje dla naszego zdrowia” – wycieczka edukacyjna do Torunia do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków (najstarszej i najnowocześniejszej w tej części Polski) i stacji uzdatniania wody w Lubiczu.

Wszystkie zajęcia prowadzić będzie nauczyciel chemii w ZSK Długosz – Konrad Trokowski.

Zgłoszenia przyjmuje prowadzący zajęcia pod adresem mailowym: konrad.trokowski@zskdlugosz.pl

Więcej szczegółów dotyczących zajęć podanych zostanie między Świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem.

Konrad Trokowski

Skip to content