Długoszacy coraz lepsi w Olimpiadzie Chemicznej

Zdecydowanie najważniejszym i najtrudniejszym konkursem chemicznym w Polsce jest Ogólnopolska Olimpiada Chemiczna. Od trzech lat uczniowie ZSK Długosz pod kierunkiem pana Konrada Trokowskiego przygotowują się do tego bardzo wymagającego konkursu i osiągają coraz lepsze wyniki. Na uwagę zasługują zwłaszcza rezultaty osiągnięte przez Długoszaków w obecnym roku szkolnym. Choć żadnemu z nich nie udało się pokonać I etapu Olimpiady Chemicznej, to Rafał Brzeziński, Krzysztof Naraziński i Aleksandra Lewandowska po kolejnym roku zajęć z panem Konradem Trokowskim poprawili swoje wyniki w tym konkursie nawet trzykrotnie.

Po sukcesach w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z chemii dla gimnazjum, uczniowie będąc jeszcze w III klasie gimnazjum wraz z panem Konradem Trokowskim podjęli decyzje o starcie w Olimpiadzie Chemicznej. W minionym roku szkolnym wzięli udział w tym konkursie po raz pierwszy osiągając obiecujące wyniki, ale dalekie od progu kwalifikacyjnego do II etapu. Po kolejnym roku wspólnych zajęć uczniowie zdobyli bardzo dużo nowej wiedzy chemicznej, co przełożyło się na znaczną poprawę wyników w Olimpiadzie Chemicznej.

Największy postęp widać u Krzysztofa Narazińskiego – ucznia dopiero pierwszej klasy liceum, którego wynik po roku czasu wzrósł ponad trzykrotnie (z 12% do 38,5%). Dwa razy więcej punktów zdobyli także Aleksandra Lewandowska z klasy I LO (z 17% do 33,5%) oraz uczeń II klasy LO – Rafał Brzeziński (z 23% do 44%). Pozostałych pięcioro uczniów wzięło udział w Olimpiadzie Chemicznej po raz pierwszy w życiu, ale przed czwórką z nich jeszcze dwa kolejne starty. Wyniki uzyskane przez Agatę Balcerowską, Kacpra Kotkiewicza, Adama Piętowskiego i Patryka Ziółkowskiego mieszczą się w granicach 7,5% – 29,5% i rokują ogromne nadzieje na przyszłość.

Wszyscy uczniowie regularnie uczęszczają na zajęcia dodatkowe z chemii prowadzone przez pana Konrada Trokowskiego. Ich wiedza systematycznie rośnie, co jeszcze nie przekłada się na sukcesy w Olimpiadzie Chemicznej, ale przynosi tytuły laureatów i finalistów w innych konkursach chemicznych dla liceum. Zajęcia będą kontynuowane do końca roku szkolnego oraz od września z całą grupą uczniów, aby za niespełna dwanaście miesięcy dostać się do elitarnego grona najlepszych chemików w Polsce.

Olimpiada Chemiczna organizowana jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Konkurs składa się z czterech etapów, z czego pierwszy odbywa się w szkole i polega na rozwiązaniu specjalnie przygotowanych zadań. Główną nagrodą w każdej olimpiadzie dla liceum jest zwolnienie z matury z wynikiem maksymalnym dla wszystkich finalistów i laureatów oraz ułatwiony wstęp na najbardziej oblegane kierunki studiów. Ponadto najlepsi biorą udział w olimpiadzie międzynarodowej.

Konrad Trokowski

Skip to content