Jasełka w szkole podstawowej

Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły, czas refleksji, czas skupienia, oczekiwania na cud Boży. Jezus Chrystus narodzony w Betlejem oczekuje od nas byśmy przez wiarę i miłość otworzyli mu drzwi naszych serc i przyjęli dary, które nam ofiaruje. Człowiek zatrzymuje się wśród zgiełku, zastanawia się co jest dla niego ważne, stara się okazać drugiemu człowiekowi jak bardzo istotne jest to, aby nie być samotnym.

W ten świąteczny czas przenieśliśmy się 19 grudnia podczas szkolnych Jasełek Bożonarodzeniowych. Dzięki życzliwości Księdza prałata Jacka Szymańskiego – rektora Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, w auli seminaryjnej zgromadzili się rodzice, grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście m. in. : Ksiądz Biskup Bronisław Dembowski, p. Joanna Borowiak – Poseł na Sejm RP, p. Małgorzata Kowalczyk – Przybytek Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty we Włocławku, aby obejrzeć Jasełka Bożonarodzeniowe w wykonaniu uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza i Katolickiego Publicznego Przedszkola „Pod Aniołem Stróżem”. Dyrektor ks. Jacek Kędzierski podziękował wszystkim zebranym za przybycie. Wspomniał słowa  św. Brata Alberta “służyć bliźniemu to przede wszystkim dawać siebie, być dobrym jak chleb”. Po występach dzieci był czas na życzenia i dzielenie się opłatkiem, który  po wcześniejszym odczytaniu fragmentu z Pisma Świętego, został poświęcony przez Księdza Biskupa Bronisława Dembowskiego. Opłatek, którym się podzieliliśmy, był wyrazem życzliwości do drugiego człowieka oraz przyjaznych więzi. Jasełka Bożonarodzeniowe w wykonaniu uczniów Długosza miały na celu podkreślić te wartości, o których niekiedy zapominamy, aby to właśnie cud narodzin Bożej Dzieciny był najważniejszy w te grudniowe święta.

Niech ten czas łaski, jakim jest Boże Narodzenie będzie nieustannym zachwytem nad niepojętą miłością Boga, a nasze serca niech zawsze będą przepełnione wdzięcznością za wszelkie dobro, które otrzymujemy od Niego, każdego dnia naszego życia.

Paulina Kłonowska

Skip to content