Warsztaty doradztwa zawodowego w klasach siódmych szkoły podstawowej

W środę 20 grudnia 2017 r. uczniowie klas VII a i VII b szkoły podstawowej wzięli  udział w warsztatach z doradztwa zawodowego, które prowadzili p. Dominika Najberg i p. Marcin Gawroński z PPP.

Uczniowie mówili o swoich zainteresowaniach, o tym, co lubią robić w wolnym czasie. Chętnie się wypowiadali na swój temat. Następnie została omówiona kwestia zainteresowań, uzdolnień i umiejętności, różnicy pomiędzy nimi. Doradcy pytali, czym należy kierować się wybierając przyszłą szkołę, a później zawód. Usłyszeli, że tym, co się lubi robić i co się umie robić, tymczasem trzeba brać pod uwagę wszystkie czynniki. Dodali też, że należy przełamywać stereotypy i bacznie siebie obserwować, ponieważ o ile zainteresowania kształtują się do 16. roku życia, o tyle wartości, nasze postawy zmieniają się z wiekiem, sytuacją życiową, itd. Kolejnymi pojęciami bardzo ważnymi na rynku edukacyjnym i zawodowym są kwalifikacje i kompetencje. Uczniowie mieli pewne trudności ze zdefiniowaniem obu pojęć. Łatwiej im było podać nazwy szkół, do których chcieliby w przyszłości uczęszczać. Dzielili się między sobą opiniami o tych szkołach.

Warsztaty są częścią realizacji zadań w ramach szkolnego sytemu doradztwa zawodowego.

Sandra Iwańska

Skip to content