Spotkanie opłatkowe pracowników Długosza

21 grudnia miało miejsce wigilijne spotkanie pracowników Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku. Rozpoczęło się ono od przypomnienia fragmentu z Ewangelii wg św. Łukasza, opowiadającego o narodzinach Jezusa Chrystusa. Potem nastąpiło poświęcenie opłatków i po zaśpiewaniu kolęd nadszedł czas na świąteczne życzenia. Niejednokrotnie wzruszeni, pracownicy ZSK zasiedli do uroczystej wigilijnej wieczerzy. Była ona okazją do zatrzymania się i oderwania od przedświątecznego zgiełku. Jednocześnie doskonale wprowadziła w błogosławiony czas świąt Bożego Narodzenia.

A. Szumińska

Skip to content