Wigilijny dzień na Łęgskiej

Ostatniego dnia przed zimową przerwą świąteczną w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza było bardzo uroczyście. Dzieci i młodzież miały okazję do chwili zadumy nad cudem Bożego pojawienia się na ziemi, oglądając jasełka przygotowane pod kierunkiem p. Wioletty Piaseckiej. Ponadto ten czas został przeznaczony na spotkania wigilijne w klasach. Wychowawcy starali się dbać o zachowanie ich tradycyjnego charakteru – po odczytaniu fragmentu z Pisma Świętego i zaśpiewaniu kolędy dzielono się opłatkiem, składając sobie świąteczne życzenia. Uczniowie zasiedli przy wspólnym stole, na którym pojawiły się smakołyki przygotowane często przez nich samych, czasem przy pomocy rodziców. Obdarowywali się nawzajem świątecznymi upominkami. Było bardzo miło, czuło się serdeczną atmosferę.  Przyjemne były także wizyty naszych absolwentów, którzy zatęsknili za „Długoszem” i zechcieli spotkać się ze swoimi dawnymi nauczycielami.

Niewątpliwie czas wspólnego świętowania jest bardzo potrzebny. Pozwala na spojrzenie na ludzi znajdujących się wokół w nieco inny niż na co dzień sposób. I na pewno przynosi wiele radości.

A. Szumińska

Skip to content