Relacje rówieśnicze – zajęcia integracyjne w kl. 4c SP

W piątek, 5 stycznia 2018 roku,  w klasie 4c Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Długosza we Włocławku odbyły się planowane zajęcia integracyjne, których tematyka dotyczyła relacji rówieśniczych, tolerancji  i szacunku . Podczas zajęć  wypracowano główny cel, który zakładał temat spotkania – „Przyjazna atmosfera w klasie”.  Dwugodzinne zajęcia prowadziła pani Grażyna Cudna z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku.

Bożena Sobierajska – koordynator spotkania

Skip to content